Chủ đầu tư Hải Đăng họp cùng nhà thầu Hòa Bình triển khai dự án Mon City

Ngày 10/7/2015, tại văn phòng dự án Mon City đã diễn ra cuộc họp giao ban giữa Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng và các nhà thầu.

Tại buổi họp, các nhà thầu báo cáo, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác thi công và quản lý dự án. Qua đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng đã cùng các nhà thầu thống nhất việc thi công một số hạng mục trong tháng 7 để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

hop nha thau

Theo đó, Hải Đăng đã cùng các nhà thầu thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là tiến độ của một số hạng mục như sau:

– Các nhà thầu lập quy trình Quản lý chất lượng trình chủ đầu tư phê duyệt xong trước ngày 20/7.

– Các nhà thầu thực hiện xong công tác lắp hệ thống điện, nước phục vụ thi công xong trước ngày 12/7.

– Nhà thầu Hòa bình trình duyệt vật tư thi công, phòng thí nghiệm, hồ sơ thiết bị thi công trước ngày 15/7.

– Nhà thầu Hòa Bình bắt đầu khoan cọc nhồi hạng mục nhà cao tầng ngày 15/7 và bắt đầu ép cọc vào ngày 24/7.

– Nhà thầu Hải Ngọc xong công tác đo đạc hiện trạng, đi lưới trắc địa ngày 12/7 và tập kết thiết bị thi công, triển khai bóc hữu cơ ngày 14/7.

– Nhà thầu Hải Ngọc tập kết thiết bị ép cọc trước ngày 30/7, ép cọc thí nghiệm hạng mục nhà thấp tầng ngày 1/8.

Để công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và các nhà thầu được chặt chẽ, hàng tuần Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hải Đăng sẽ cùng các  nhà thầu họp giao ban, kịp thời ghi nhận cũng như đưa ra các phương án điều chỉnh linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ để luôn đảm bảo công trình được xây dựng đúng chất lượng cũng như tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *